מהם מצבים חשוכים?

כל אותם מצבים הלא נעימים בחיים, אלו שמכניסים אותך לסערה, קטנה או גדולה, שמורידים אותך למטה, לתוך העצבות, הכעסים, הספקות או הפחדים, הם אלו שאותם מגדירה פנימיות התורה כ- מצבים…

להמשך קריאה מהם מצבים חשוכים?