כל אותם מצבים הלא נעימים בחיים, אלו שמכניסים אותך לסערה, קטנה או גדולה, שמורידים אותך למטה, לתוך העצבות, הכעסים, הספקות או הפחדים, הם אלו שאותם מגדירה פנימיות התורה כ- מצבים חשוכים. אלו שבהם החושך גובר על האור.
בזמן המצבים החשוכים –
תדע, שכל שקורה לך, עם ההוא וההיא, בעבודה או עם המשפחה, הוא הקרנה. שלך. מצבי החיים שלך הם אמצעי התקשורת שבהם הבורא מדבר איתך.
תדע, שכל מציאות שמתרחשת לך בחיים מספרת לך בדיוק מופלא את מה שקורה אצלך. בלבך. בשכלך.
תדע, שיכול להיות שתצליח לפתור את המציאות החיצונית כדי להקל על עצמך, אבל מה שבאמת נמצא בלבך ומה שאתה באמת חושב יתבטא לך שוב בחיים. בצורה אחרת. בזמן אחר. עם אנשים אחרים.
תדע שזו לא המציאות החיצונית שחשוכה. כל תפקידה הוא לספר ולגלות לך את כל אותם המקומות החשוכים שמצויים אצלך. במחשבה. בהרגשה. בתפיסת החיים והמציאות שלך.
תדע, שכמו בטבע כך באלוקות וכך במציאות חייך, החושך הוא חסר ביטוי אלא אם כן יש אור.
תדע, ששם בתוך המצבים החשוכים מתנהלת שיחה עמוקה בינך לבין בוראך. הפועל תמיד לטובתך מתוך אהבה.
תדע, ששם בתוך המציאות שהקב״ה הקרין אל מול עיניך, שם בפרטי התמונה מצויים כל העזרים כדי שתגלה מי אתה. במהות. ובעטיפה.
תדע שהשיחה הזו היא שיחת אמת, כזו שבה מתגלה לך האמת הכי פנימית ומוסתרת שלך- מה אתה באמת חושב ומה באמת אתה מרגיש, מה באמת חסר לך ומה אתה באמת רוצה.
תדע, ששם, בתוך המצבים החשוכים טמונה הגאולה. הפרטית שלך.
זו שאתה רוצה ולא יודע אפילו לבטא או להגדיר. זו שיכולה לבוא רק בתוך הסתרה. זו שכשתמצא אותה תבין כמה היא התשובה לכל כך הרבה שאלות ששאלת וכל כך הרבה מקרים שחווית. זו שכשהיא תתגלה תבין ותוכיר תודה על כל שעברת. בדיוק ככה ובלי שינויים.
גאולה כזו שמרגישים אותה בלב.
גאולה כזו שמרגישים בה נועם וטוב ששום כסף לא יכול לקנות.